Onze diensten

B-Lab helpt bij alle aspecten van homologatie :
Opmeten, dossiers opmaken of controleren, ingeven in Fastlane, WTAS, Bevasys of Ifast.
Typeplaatjes, individuele goedkeuringen, kleine series, WVTA 's.  
We geven opleidingen, stellen tools terbeschikking of voeren het werk uit, als adviseur, als mandataris of als interimmedewerker.
Daarnaast kunnen onze experts ook helpen in een ontwerpfase van voertuigen met het oog op een makkelijke homologatie.

Homolo gatieHomologatie

begeleiding FASTLANE / WTAS

FastLane / WTAS  zijn de nieuwe platformen van de Vlaamse Overheid (MOW) / Waalse Overheid (SPW) waarop individuele goedkeuringsaanvragen kunnen worden ingediend. De platformen zijn opgebouwd naar analogie van het AMFast platform dat wij eerder ontwikkelden om dossiers op een efficiënte manier op te stellen. Het is onze ambitie om deze applicaties zo goed mogelijk te kennen en onze ervaring te delen met onze klanten.

Vraag meer info aan
opmaak IGK dossiers

Onze experts helpen bij de opmaak van dossiers voor Individuele GoedKeuring (IGK). Om het even welke taakverdeling kan afgesproken worden: opmeten, invullen, opmaken dossier, nazicht, indienen in Fastlane of WTAS (Bevasys, Ifast...), opmaken certificaat, opmaken typeplaatje..... Voor een forfaitair tarief of in regie, on site of remote, als adviseur of als mandataris. Wij passen ons aan en zorgen voor een optimale integratie in jouw bedrijf.

Vraag meer info aan
begeleiding COP management

Onze experts kennen de COP wetgeving (de Kaderrichtlijn 2007/46) door en door. Zij helpen uw bedrijf bij het opzetten van een COP systeem en het uitwerken van een handboek door het uitschrijven van COP procedures op maat van jouw bedrijf. Ze bereiden je voor op jouw COP audit (door Kiwa of door Vincotte), en wonen indien gevraagd deze audit bij. Als adviseur, als mandataris of als jouw interim COP-manager.

Vraag meer info aan
opmaak WVTA, NKS, KS, deelgoedkeuring

B-Lab heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van Europese typegoedkeuringen (WVTA‘s), Europese kleine series (KS), Europese deelgoedkeuringen of goedkeuringen voor Belgische Nationale Kleine Series (NKS). Zij adviseren bij de opmaak, of stellen deze dossiers op als mandataris van de klant.

Vraag meer info aan
Preregistratie

Preregistratie bij DIV van voertuigen die gebouwd zijn in reeksen is deels een zaak van constructeurs. Ons COP team kent de knepen van het vak en kan deze preregistraties voor klanten heel efficiënt uitvoeren, inbegrepen de berekening van MODULO97R04, een controlegetal voor verificatie van het chassisnummer. Deze preregistraties worden trouwens ook aangeboden voor elektrische fietsen en bromfietsen.

Vraag meer info aan
Typeplaatjes

B-Lab kan op basis van uw voertuigcertificaat een typeplaatje aanmaken dat aan alle wettelijke eisen (materiaalsterkte, informatie, afmetingen, ...) voldoet.

Vraag meer info aan
AMCOP

AMCOP is een platform voor COP bedrijven waarin B-Lab de wetgeving en gerelateerde checklists bijhoudt. De abonnee krijgt hiermee een snelle toegang tot de meest recente wettelijke eisen inzake homologatie, kan gepersonaliseerde checklijsten downloaden. Naast de wetteksten zelf is er eveneen een luik met FAQ's waarin onze ervaring en eventuele omzendbrieven of nota 's opgenomen zijn. Meer info op het tabblad 'producten'

Vraag meer info aan
AMFAST

AMFast is een softwareplatform voor het opstellen van IGK (individuele goedkeuring) dossiers met het oog op de ingave in WTAS, Bevasys of Ifast. Het gebruik van AMFAST is toegankelijk met een DON (dossier ordernummer). Een DON is een code die individueel kan aangekocht worden en toelaat om 1 dossier op te maken. Meer info onder het tabblad 'producten'.

Vraag meer info aan